สวัสดีวันปีใหม่ครับ ชาว Gamer.mo-rpg.com ทุกคน และวันนี้ก็มีกิจกรรม สำหรับวันปีใหม่โดยเฉพาะครับ

สูตรเกม Castlevania Symphony of the night(Psx)

Go down

สูตรเกม Castlevania Symphony of the night(Psx)

ตั้งหัวข้อ  Gamer_Master on Fri Feb 26, 2010 11:57 am

<TABLE border=5>

<TR>
<td>Infinite Health
[td]80097BA0 270F
80097BA4 270F[/td]
<TR>
<td>Infinite MP
[td]80097BB0 00FF[/td]
<TR>
<td>Infinite Gold
[td]80097BF2 0FFF[/td]
<TR>
<td>Infinite Hearts
[td]80097BA8 00FF[/td]
<TR>
<td>Max Attack
[td]800F4BF6 1400[/td]
<TR>
<td>Max Guard
[td]800F504E 1400[/td]
<TR>
<td>Max STR
[td]80097BB8 03E7[/td]
<TR>
<td>Max CON
[td]80097BBC 03E7[/td]
<TR>
<td>Max INT
[td]80097BC0 03E7[/td]
<TR>
<td>Max LCK
[td]80097BC4 03E7[/td]
<TR>
<td>Max EXP
[td]80097BEC 423F
80097BEE 000F[/td]
<TR>
<td>Player Level V99
[td]80097BEE 0FFF[/td]
<TR>
<td>Have Over 200% Completion Value
[td]8003C760 0787[/td]
<TR>
<td>Super Jump
[td]80097448 0090[/td]
<TR>
<td>Slow-Motion Mode
[td]8002D374 3275[/td]
<TR>
<td>Have Knight Shield
[td]30097990 0010[/td]
<TR>
<td>Have Iron Shield
[td]30097991 0010[/td]
<TR>
<td>Have Axelord Shield
[td]30097992 0010[/td]
<TR>
<td>Have Dark Shield
[td]30097994 0010[/td]
<TR>
<td>Have Shaman Shield
[td]30097996 0010[/td]
<TR>
<td>Have Skull Shield
[td]30097998 0010[/td]
<TR>
<td>Have Alucard Shield
[td]3009799A 0010[/td]
<TR>
<td>Have Basilard
[td]3009799C 0010[/td]
<TR>
<td>Have Short Sword
[td]3009799D 0010[/td]
<TR>
<td>Have Combat Knife
[td]3009799E 0010[/td]
<TR>
<td>Have Nunchaku
[td]3009799F 0010[/td]
<TR>
<td>Have Were Bane
[td]300979A0 0010[/td]
<TR>
<td>Have Rapier
[td]300979A1 0010[/td]
<TR>
<td>Have Karma Coin
[td]300979A2 0010[/td]
<TR>
<td>Have Magic Missile
[td]300979A3 0010[/td]
<TR>
<td>Have Takemitsu
[td]300979A5 0010[/td]
<TR>
<td>Have Shotel
[td]300979A6 0010[/td]
<TR>
<td>Have Orange
[td]300979A7 0010[/td]
<TR>
<td>Have Banana
[td]300979A9 0010[/td]
<TR>
<td>Have Shiitake
[td]300979AF 0010[/td]
<TR>
<td>Have Parfait
[td]300979B3 0010[/td]
<TR>
<td>Have Spaghetti
[td]300979C1 0010[/td]
<TR>
<td>Have Meal Ticket
[td]300979D0 0010[/td]
<TR>
<td>Have Power of Sire
[td]300979D2 0010[/td]
<TR>
<td>Have Pentagram
[td]300979D3 0010[/td]
<TR>
<td>Have Bat Pentagram
[td]300979D4 0010[/td]
<TR>
<td>Have Shuriken
[td]300979D5 0010[/td]
<TR>
<td>Have Cross Shuriken
[td]300979D6 0010[/td]
<TR>
<td>Have Buffalo Star
[td]300979D7 0010[/td]
<TR>
<td>Have Flame Star
[td]300979D8 0010[/td]
<TR>
<td>Have Tnt
[td]300979D9 0010[/td]
<TR>
<td>Have Bwaka Knife
[td]300979DA 0010[/td]
<TR>
<td>Have Boomerang
[td]300979DB 0010[/td]
<TR>
<td>Have Javelin
[td]300979DC 0010[/td]
<TR>
<td>Have Tyrfing
[td]300979DD 0010[/td]
<TR>
<td>Have Namakura
[td]300979DE 0010[/td]
<TR>
<td>Have Knuckle Duster
[td]300979DF 0010[/td]
<TR>
<td>Have Sword of Hador
[td]300979F0 0010[/td]
<TR>
<td>Have Zwei Hander
[td]300979F1 0010[/td]
<TR>
<td>Have Luminus
[td]300979F3 0010[/td]
<TR>
<td>Have Harper
[td]300979F4 0010[/td]
<TR>
<td>Have Obsidian Sword
[td]300979F5 0010[/td]
<TR>
<td>Have Gram
[td]300979F6 0010[/td]
<TR>
<td>Have Jewel Sword
[td]300979F7 0010[/td]
<TR>
<td>Have Mormagil
[td]300979F8 0010[/td]
<TR>
<td>Have Fire Brand
[td]300979F9 0010[/td]
<TR>
<td>Have Thunderbrand
[td]300979FA 0010[/td]
<TR>
<td>Have Ice Brand
[td]300979FB 0010[/td]
<TR>
<td>Have Stone Sword
[td]300979FC 0010[/td]
<TR>
<td>Have Holy Sword
[td]300979FD 0010[/td]
<TR>
<td>Have Terminus Est
[td]300979FE 0010[/td]
<TR>
<td>Have Dark Blade
[td]30097A00 0010[/td]
<TR>
<td>Have Fist of Tulkas
[td]30097A02 0010[/td]
<TR>
<td>Have Gurthang
[td]30097A03 0010[/td]
<TR>
<td>Have Mourneblade
[td]30097A04 0010[/td]
<TR>
<td>Have Alucard Sword
[td]30097A05 0010[/td]
<TR>
<td>Have Mablung Sword
[td]30097A06 0010[/td]
<TR>
<td>Have Badelaire
[td]30097A07 0010[/td]
<TR>
<td>Have Equipable Sword Familiar
[td]30097A08 0010[/td]
<TR>
<td>Have Great Sword
[td]30097A09 0010[/td]
<TR>
<td>Have Mace
[td]30097A0A 0010[/td]
<TR>
<td>Have Morning Star
[td]30097A0B 0010[/td]
<TR>
<td>Have Star Flail
[td]30097A0D 0010[/td]
<TR>
<td>Have Moon Rod
[td]30097A0E 0010[/td]
<TR>
<td>Have Chakram
[td]30097A0F 0010[/td]
<TR>
<td>Have Fire Boomerang
[td]30097A10 0010[/td]
<TR>
<td>Have Iron Ball
[td]30097A11 0010[/td]
<TR>
<td>Have Holbein Dagger
[td]30097A12 0010[/td]
<TR>
<td>Have Blue Knuckles
[td]30097A13 0010[/td]
<TR>
<td>Have Dynamite
[td]30097A14 0010[/td]
<TR>
<td>Have Osafune Katana
[td]30097A15 0010[/td]
<TR>
<td>Have Masasume
[td]30097A16 0010[/td]
<TR>
<td>Have Muramasa
[td]30097A17 0010[/td]
<TR>
<td>Have Heart Refresh
[td]30097A18 0010[/td]
<TR>
<td>Have Rune Sword
[td]30097A19 0010[/td]
<TR>
<td>Have Uncurse
[td]30097A1B 0010[/td]
<TR>
<td>Have Strength Potion
[td]30097A1E 0010[/td]
<TR>
<td>Have Luck Potion
[td]30097A1F 0010[/td]
<TR>
<td>Have Smart Potion
[td]30097A20 0010[/td]
<TR>
<td>Have Attack Potion
[td]30097A21 0010[/td]
<TR>
<td>Have Shield Potion
[td]30097A22 0010[/td]
<TR>
<td>Have Resist Fire
[td]30097A23 0010[/td]
<TR>
<td>Have Resist Thunder
[td]30097A24 0010[/td]
<TR>
<td>Have Resist Stone
[td]30097A26 0010[/td]
<TR>
<td>Have Resist Holy
[td]30097A27 0010[/td]
<TR>
<td>Have Resist Dark
[td]30097A28 0010[/td]
<TR>
<td>Have Elixir
[td]30097A2B 0010[/td]
<TR>
<td>Have Vorpal Blade
[td]30097A2D 0010[/td]
<TR>
<td>Have Yasutsuna
[td]30097A2F 0010[/td]
<TR>
<td>Have Library Card
[td]30097A30 0010[/td]
<TR>
<td>Have Alucard Shield
[td]30097A31 0010[/td]
<TR>
<td>Have Silver Plate
[td]30097A39 0010[/td]
<TR>
<td>Have Platinum Mail
[td]30097A3B 0010[/td]
<TR>
<td>Have Fire Mail
[td]30097A3D 0010[/td]
<TR>
<td>Have Ice Mail
[td]30097A3F 0010[/td]
<TR>
<td>Have Spike Breaker
[td]30097A41 0010[/td]
<TR>
<td>Have Dark Armor
[td]30097A43 0010[/td]
<TR>
<td>Have Holy Mail
[td]30097A45 0010[/td]
<TR>
<td>Have Brilliant Mail
[td]30097A47 0010[/td]
<TR>
<td>Have Fury Plate
[td]30097A49 0010[/td]
<TR>
<td>Have God's Garb
[td]30097A4B 0010[/td]
<TR>
<td>Have Ballroom Mask
[td]30097A4F 0010[/td]
<TR>
<td>Have Felt Hat
[td]30097A51 0010[/td]
<TR>
<td>Have Goggles
[td]30097A53 0010[/td]
<TR>
<td>Have Holy Glasses
[td]30097A55 0010[/td]
<TR>
<td>Have Stone Mask
[td]30097A57 0010[/td]
<TR>
<td>Have Gold Circlet
[td]30097A59 0010[/td]
<TR>
<td>Have Opal Circlet
[td]30097A5B 0010[/td]
<TR>
<td>Have Beryl Circlet
[td]30097A5D 0010[/td]
<TR>
<td>Have Coral Circlet
[td]30097A5F 0010[/td]
<TR>
<td>Have Slver Crown
[td]30097A61 0010[/td]
<TR>
<td>Have Reverse Cloak
[td]30097A65 0010[/td]
<TR>
<td>Have Elven Cloak
[td]30097A66 0010[/td]
<TR>
<td>Have Crystal Cloak
[td]30097A67 0010[/td]
<TR>
<td>Have Royal Cloak
[td]30097A68 0010[/td]
<TR>
<td>Have Blood Cloak
[td]30097A69 0010[/td]
<TR>
<td>Have Joseph's Cloak
[td]30097A6A 0010[/td]
<TR>
<td>Have Twilight Cloak
[td]30097A6B 0010[/td]
<TR>
<td>Have Moonstone
<td>30097A6D 0010

_________________
ไม่มีชัยชนะครั้งใดยิ่งใหญ่เท่าครั้งที่ชนะใจตัวเอง

ความรักอยู่เหนือทุกอย่าง
avatar
Gamer_Master
Admintrator
Admintrator

ที่อยู่ : เพชรเกษม69
Exp : 59
Thanks Points : 0

Join date : 06/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://gamer.mo-rpg.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ